Sound

Coffee Grinder AEG Type KME 2

Decade: unknown
Typ, Name: Type KME 2
Manufacturer, Brand: AEG

Coffee Grinder AEG Type KME 2