Sound

Coffee Grinder AEG Type KME 4

Decade: unknown
Typ, Name: Type KME 4
Manufacturer, Brand: AEG

Coffee Grinder AEG Type KME 4